Nowy sposób zarządzania flotą – wynajem długoterminowy

Wynajem długoterminowy
19/05/2014

Rynek wynajmu samochodów w Polsce zyskuje coraz większą popularność. Nie chodzi tu tylko o wynajem krótkoterminowy dla osób fizycznych, ale przede wszystkim o sposób uzupełnienia floty samochodów firmowych. Z roku na rok zwiększa się liczba wynajmów długoterminowych, które coraz częściej zastępują popularny wśród firm leasing.

Wynajem długoterminowy vs leasing operacyjny

Wynajem długoterminowy to nic innego jak odpłatne użytkowanie samochodu w długim okresie czasu. Jest to zazwyczaj okres od kilku miesięcy do nawet 5 lat. Taka forma posiadania samochodów służbowych pozwala na redukcję kosztów prowadzenia firmy. Umowy najmu zawierają pełną obsługę floty czyli ubezpieczenia, assistance, przeglądy techniczne i naprawy. Firma wynajmuje i korzysta z samochodu płacąc comiesięczny czynsz na podstawie faktury VAT. W przypadku leasingu operacyjnego za wszystko, co jest związane z użytkowaniem samochodu, odpowiada leasingobiorca. Korzystając z pojazdu, musi pamiętać o ubezpieczeniach, przeglądach i ewentualnych naprawach. W przypadku leasingu, po jego upływie mamy prawo do wykupu pojazdu na ustalonych w umowie warunkach. W przypadku wynajmu długoternimowego, kwota takiego wykupu jest znacznie wyższa.

Co wybrać?

Wiele firm zastanawia się – wynajem czy leasing? Co będzie korzystniejsze dla mnie i firmy? Opinie są różne. Wynajmując samochód nie ryzykujesz utraty bądź zmniejszenia zdolności kredytowej, możesz w każdej chwili skrócić bądź wydłużyć termin najmu, a co najwazniejsze nie ryzykujesz utraty wartości rezydualnej.
Duże znaczenie dla podjęcia decyzji czy wybrać wynajem długoterminowy czy leasing mają kwestie związane z księgowością. Do niedawna cały VAT można było odliczyć tylko z faktury za wynajem. W przypadku leasingu było to tylko 60%, ale kwota ta nie mogła przekroczyć 6 tysięcy złotych. Teraz zarówno z tytułu wynajmu długoterminowego i leasingu możemy odliczyć 100% podatku od towarów i usług, ale pod warunkiem, że samochód zostanie zgłoszony do odpowiednich organów jako samochód służbowy. Inaczej ma się to w przypadku środków trwałych. Długoterminowy wynajem zwalnia nas z wprowadzania samochodu do ewidencji środków trwałych, ponieważ znajduje się on już w ewidencji firmy wynajmującej. Korzystając z leasingu pamiętać musimy o tym, aby nowy pojazd znalazł się w takiej ewidencji.

W Europie ponad 70% firm korzysta z usług wynajmu długoterminowego. Również w Polsce firmy co raz chętniej korzystają z tej formy uzupełniania floty samochodowej. Podsumowując – wynajem długoterminowy nie wpływa na ocenę zdolności kredytowej, zwalnia użytkownika z obowiązku ponoszenia kosztów napraw, przeglądów itp. Wynajem długoterminowy w prównaniu do leasingu jest znacznie wygodniejszy z punktu widzenia użytkowania pojazdu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego