11%

02/02/2013

Według Instytutu Turystyki rynek turystyki przyjazdowej przyrósł w Polsce w roku 2012 o 11% w stosunku do roku 2011. Największe przyrosty procentowo zanotowały: Rosja (88%), Litwa (33%), Ukraina (23%), Szwecja (17%).
Nadal głównym celem przyjazdów cudzoziemców do Polski są: cele Służbowe i Turystyczne.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego